Nyhet

Rapportera in dina vetenskapliga publikationer för 2015-2019 // Report your scientific publications for the period 2015-2019

Inför 2021 kommer universitetsledningen att omfördela 2,5% av forskningsanslaget utifrån bibliometri för vetenskapliga publikationer samt open access publicering. Anslaget går till fakulteten, som beslutar om hur anslaget används. Syftet med omfördelningen är att stimulera till ökad publicering i publiceringskanaler med hög vetenskaplig prestige, god internationell spridning och öppen tillgång.

Vetenskapliga publikationer för 2015-2019 måste vara inrapporterade i Lnu:s Diva senast 17 april för att ingå i det bibliometriska underlaget. Precis som vid förra årets utvärdering krävs Lnu-affiliering på samtliga publikationer, det görs alltså inget undantag för nyanställda. Läs mer om Lnu:s bibliometriska modell för vetenskapliga publikationer på http://libguides.lnu.se/ld.php?content_id=8562804. Läs mer om ansvarsfördelningen vid registrering i DiVA: Ansvarsfördelning. Eventuella frågor kan ställas till diva_AT_lnu.se

________________________________________________________

For 2021 the University board will allocate 2,5% of research funding on the basis of Linnaeus University’s bibliometric model for scholarly publications and open access publications. The grant goes to the faculty, who decides how the grant is used. The purpose of this allocation is to stimulate increased publishing in channels with high scientific prestige, good international distribution and open access.

Scholarly publications for the period 2015 – 2019 are therefore required to be reported in Lnu’s DIVA by the 17th of April in order to form the basis for the allocation. As in the evaluation made last year, Lnu affiliation is required on all publications, thus no exception is made for new employees. Read more about Linnaeus University’s bibliometric model for scientific publications at http://libguides.lnu.se/ld.php?content_id=8562808. Read more about the assignment of responsibilities for registering in DiVA: Assignment of responsibilities. Questions can be directed to diva_AT_lnu.se

 

 

Kommentera (0)