Biblioteket

Organisation

Universitetets styrande organ

Universitetsstyrelsen (US)
Universitetsledningen
Internrevision

Fakulteter och institutioner

Ekonomihögskolan, FEH
Institutionen för ekonomistyrning och logistik, ELO 
Institutionen för marknadsföring, MF 
Institutionen för nationalekonomi och statistik, NS
Institutionen för organisation och entreprenörskap, OE

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL
Institutionen för biologi och miljö, BOM
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV
Institutionen för kemi och biomedicin, KOB
Institutionen för medicin och optometri, MEO
Institutionen för psykologi, PSY

Fakulteten för konst- och humaniora, FKH
Institutionen för design, DE
Institutionen för film och litteratur, IFL
Institutionen för kulturvetenskaper, KV
Institutionen för medier och journalistik, MJ
Institutionen för musik och bild, MB
Institutionen för språk, SPR
Institutionen för svenska språket, SV
Medieinstitutet Fojo

Fakulteten för samhällsvetenskap, FSV
Institutionen för idrottsvetenskap, ID
Institutionen för pedagogik och lärande, PEL
Institutionen för samhällsstudier, SS
Institutionen för socialt arbete, SA
Institutionen för statsvetenskap, STV
Institutionen för didaktik och lärares praktik, DLP
Institutionen för polisiärt arbete, PA

Fakulteten för teknik, FTK
Institutionen för byggteknik BY
Institutionen för byggd miljö och energiteknik, BET
Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM
Institutionen för fysik och elektroteknik, IFE
Institutionen för informatik, IK
Institutionen för maskinteknik, MT
Institutionen för matematik, MA
Institutionen för skog och träteknik, SOT
Sjöfartshögskolan, SJÖ

Nämnden för lärarutbildning, NLU 
Universitetsbiblioteket, UB

Universitetsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, EK
Externa relationer, ER
HR-avdelningen, HR
IT-avdelningen, IT
Kommunikationsavdelningen, KOM
Lokal- och serviceavdelningen, LOS
Studerandeavdelningen, STUD
Universitetsledningens kansli, UK

Övriga gemensamma organ

Arbetsmiljökommittén
Disciplinnämnden
Etikkommittén Sydost
Kommittén för hållbar framtid
Kommittén för internationalisering
Kommittén för samhällelig drivkraft
Rådet för utbildning och lärande
Personalansvarsnämnd
Råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet

Kunskapsmiljöer Linné 

Nedlagda kommittéer

Kommittén för hållbar utveckling
Kommittén för lika villkor