News

Ny deadline för Lnu strategiska medel för lärarmobilitet 2020 // New deadline for Lnu strategic funds for teacher mobility 2020

AKTUELLT!

Ansök om Lnu strategiska medel för ett internationellt undervisningsuppdrag vid ett partnerlärosäte (gällande länder utanför Erasmus+).

Mobilitetsmedlen avser både utresande Lnu-lärare samt möjligheten att bjuda in gästlärare från ett partnerlärosäte. Nytt är att Lnu-lärare som har genomfört en utlandsvistelse genom programmet STINT Teaching Sabbatical kan söka medel för vistelse till sitt värdlärosäte eller för att bjuda in en kollega från värdlärosätet.

Notera att denna utlysning gäller mobilitet utanför Erasmus+ programländer eftersom det går att söka Erasmusmedel genom Erasmusprogrammet. 

Denna ansökningsomgång gäller för mobilitet under 2020. Ny deadline för ansökan är 30 april 2020.

Mer information och länk till ansökan finns här .

--------------------------------------------------------------------------------------------

NEW CALL!

Apply for Lnu strategic funds for an international teaching assignment at a partner institution (countries outside the Erasmus+ region).

The funds are designated to outgoing Lnu teachers, as well as for incoming guest lecturers from a Linnaeus University partner institution. This year, Lnu teachers who have been abroad within the programme STINT Teaching Sabbatical can apply for mobility funds for either visiting their former host university or for inviting a colleague from the host university.

Please note that this call concerns mobility outside the Erasmus+ programme countriesas there is a possibility to apply for Erasmus funding through the Erasmus programme.

This call concerns mobility during 2020. New deadline for applications is April 30th 2020.

Click here for more information and application procedure.

Comment (0)