Nyhet

Linnéuniversitetet går över till digital undervisning // Linnaeus University switches over to web-based teaching

Presskonferens

In English below

Se rektor Peter Aronsson och Linnéstudenternas ordförande Rebecca Esselgren vid dagens presskonferens. 

Rektor har idag tisdag 17 mars beslutat att vidta särskilda åtgärder för att ställa om all undervisning och examination till digital, som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet gäller från och med onsdag 18 mars.

Från och med imorgon kommer Linnéuniversitet att gå över till att undervisa och examinera via digitala verktyg. Detta innebär att salstentor och undervisning i universitetets lokaler övergår i ny form från och med imorgon onsdagen den 18 mars. Studenter får instruktioner om hur undervisningen kommer att gå till från sina kurs- och programansvariga.

-Utbildningen vid Linnéuniversitetet kommer för en tid framöver att ske i nya, digitala former. Det är en stor omställning och det återstår fortfarande en del frågetecken kring utformningen. Men under rådande omständigheter är det viktigt att vi fortsätter att följa expertmyndigheternas rekommendationer i syfte att minska smittspridningen, säger rektor Peter Aronsson.

Universitetets lokaler kommer inte att stängas helt, men medarbetare och studenter uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom på förkylning eller influensa. Mer information om tillgången till lokalerna kommer.

Medarbetare som tillhör en riskgrupp eller bor ihop med en person som tillhör en riskgrupp bör efter samråd med närmsta chef så långt det är möjligt att arbeta hemifrån även utan symptom. Övriga medarbetare bör, efter samråd med respektive chef, helt eller delvis arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter.

Se även rektorsbeslut

Beslutet gäller i första hand till den 30 augusti 2020.

Mer information och FAQ finns på Medarbetare och uppdateras kontinuerligt

-----------------------------------------------------

Linnaeus University switches over to web-based teaching

Today, Tuesday 17 March, the vice-chancellor has decided to take special measures to switch over to web-based forms for all teaching and examination, in accordance with the recommendations from The Public Health Agency of Sweden. The decision applies as from Wednesday 18 March.

As of tomorrow, Linnaeus University will switch over to teaching and carrying out examinations via digital tools. This means that written examinations and teaching in the university’s facilities will be carried out in new forms as from tomorrow Wednesday 18 March. Students will receive instructions on what the teaching will look like from their course and programme coordinators.

-For some time to come, teaching/education at Linnaeus University will take place in new, web-based forms. This is a major changeover and some questions still remain to be solved concerning how this will be organised. However, under the current circumstances, it is important that we continue to follow the recommendations from the expert authorities in order to limit the spread of infection” says vice-chancellor Peter Aronsson.

The university’s facilities will not be totally shut down, but members of staff and students are urged to stay at home in case they show the slightest symptoms of a cold or flu. More information on access to the university’s facilities will follow soon.

Members of staff who belong to a risk group or live with a person who belongs to a risk group should, after consulting their nearest manager, work from home to as large an extent as possible, even if they do not show any symptoms. Other members of staff should, after consulting their nearest manager, partly or wholly work from home to as large an extent as possible considering the work tasks.

See decision (in Swedish)

This decision applies, for the time being, until 30 August, 2020.

More information and our FAQ can be found on Staff, this is updated continuously

 

 

Kommentera (3)

 1. Det är lätt att ta ett beslut att ställa in salstentor och i dagens läge var det kanske det enda möjliga beslutet. Det är dock en helt annat sak att sedan hitta en fungerande lösning som testar samma form av kunskap, gör det på ett rättssäkert sätt och som inte kräver välldigt mycket mer resurser att genomföra. 

  Jag behöver tips om hur vi ska lösa de tentor som ställts in den här veckan. 

  Hur länge kan vi skjuta på examinationen? 

 2. Avbokas alla salar per automatik?

 3. Åsa, de avbokas inte per automatik. Vi utbildningsadministratörer ställer in tentorna i systemen. (Tentabokning och i Ladok) 

  Det här meddelandet kom på medarbetare för en stund sedan från tentamensavdelningen:

  "Hantering av inställda salstentor

  Till alla utbildningsadministratörer 

  Fr.o.m. i morgon är alla salstentor inställda.

  Vi ber er att snarast ställa in de salstentor där salsplacering till studenterna har gått ut. Det gäller datumen 18-25/3.

  Vi på Lokaladministrationen kommer att skicka ut meddelande till salsplacerade studenter.

  Alla kommande salstentor där det finns anmälda studenter behöver ställas in. Tentor utan anmälda studenter raderas."