Nyhet

Beslut om övergång till digital undervisning och tentamen // Decision to switch over to web-based teaching and examination

In English below

Konsekvenserna av Coronavirusets spridning påverkar alltmer förutsättningar för att genomföra universitetets utbildningar.

- Jag har i dialog med dekanerna tagit fram en rad omställningsåtgärder för att säkerställa att planerade utbildningar kan genomföras på ett rättssäkert och tryggt sätt. Beslut är nu fattat att fakulteterna snarast förbereder och, i den mån det är möjligt, går över till undervisning och tentamen via digitala hjälpmedel, säger Peter Aronsson, rektor. Beslutet gäller till och med 30 augusti 2020.  

Information om tidpunkt och format för förändringar i undervisningsformer och examinationer ges av examinatorer efter avstämning med berörd prefekt och beslut av dekan. Dekan ansvarar även för att förändringarna dokumenteras.

Fakulteterna diskuterade igår möjligheten att erbjuda fler och/eller alternativa examinationstillfällen framöver. För att säkerställa detta har rektor fattat beslut att även erbjuda ett extra examinationstillfälle i augusti 2020 för de kurser berörs. Detta utifrån att studenterna inte ska behöva vara rädda att missa möjligheten att tentera på grund av förkylningssymptom eller sjukdom.

Berörda fakulteter ska även kartlägga möjligheterna att förändra form eller tidsmässig förläggning på VFU.

- Omställningen kommer att medföra extrakostnader för Linnéuniversitetet. Det är oundvikliga och nu måste vi hjälpas åt att identifiera nya, kloka och rimliga sätt att arbeta på för att möta krisen, säger Peter Aronsson, rektor.

--------------------------------------------------------------------------------------

The consequences of the spread of the coronavirus is having an increasingly large impact on the university’s conditions to implement its courses and programmes.

“In dialogue with the deans, I have worked out a number of conversion measures to guarantee that all planned courses and programmes can be implemented in a legally sound and secure way. It has now been decided that the faculties, as soon as possible and to as large an extent as possible, will switch over to web-based teaching and examination via digital tools”, says Peter Aronsson, vice-chancellor. The decision applies until 30 August, 2020.

Information on times and format for these changes to teaching and examination will be provided by examiners following consultation with the head of department in question and decision by dean. The dean is also responsible for making sure that the changes are documented.

Yesterday, the faculties discussed to offer more and/or alternative examination sittings later on. In order to guarantee this, the vice-chancellor has decided to also offer an extra examination sitting in August 2020 for all concerned courses. This to make sure that our students are not worried about missing out on the opportunity to take an examination due to symptoms of a cold or illness.

The concerned faculties will also review what opportunities there are to make changes to the arrangement of student placement (VFU).

“This switch-over will result in additional costs for Linnaeus University. This is inevitable, and we must now all work together to identify new, smart, and reasonable ways of working to meet this crisis”, Peter Aronsson, vice-chancellor, concludes.

Kommentera (4)

 1. Ojdå, budget spricker!

  Men hur gör jag med tentan på torsdag?

   

 2. .... samma fråga men tenta på fredag?

 3. En kollega skickade mig denna länk:
  https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/the-university-library/teaching-and-learning/switch-over-to-web-based-teaching-forms/

  Som vanligt är informationen dold, så jag kopierar det viktiga här:
  ___________________________________________________

  When written examinations may and need to be replaced

   

  You can, for instance, have the students send in an assignment, take an online test, or an oral examination.

  • Use written assignment
  • Examined via individual discussion post and response on others’ posts in the forum type ”Each person posts one discussion” or ”Q and A forum” where the reader asks a question (gives an assignment) where the students can read (and respond to) others’ answers after having sent in their own replies. Learn more about the forum types here.
  • Create a self-correcting test where the students answer questions, and can also be given the opportunity to retake the test.
  • Use oral examination via Zoom.

  How to create a Test is described in detail in the built-in Guide in MyMoodle.

  Click on the blue button ”Guides” in the lower right corner when you are in the course room. Then click on ”Activities and resources”-> ”Add test (Quiz)” and you will be guided through a step-by-step manual.

 4. Idag måndag har rektor beslutat att fakulteterna snarast förbereder och, i den mån det är möjligt, går över i undervisning och tentamen till digitala former. Examinatorer ska genomföra förändringarna efter avstämning med berörd prefekt och efter beslut av dekan. Kontakta med andra ord din prefekt för samråd.