Nyhet

Student misstänks vara smittad av coronaviruset / Student suspected of being infected with the corona virus

In English below

En student på polisutbildningen i Växjö blev idag provtagen och besked väntas imorgon torsdag eller fredag. Hen bor inte på campus och har inte heller vistats där efter det att symptomen visade sig.

 Bakgrunden är att en polisstudent på praktik har testats positivt och genom smittspårning har ytterligare fem polisstudenter kopplats till studenten, varav fyra är här på campus. Samtliga är i karantän nu och en av dem är den provtagna personen.

Som en konsekvens av den misstänkta smittan har prefekt Ola Kronkvist beslutat att ställa in de utbildningsmoment som innebär närkontakt, åtminstone tills smittspårningen är avslutad.

Vi påminner igen om vikten av att tvätta händerna ofta, att gärna hälsa på annat sätt än genom att ta i hand och att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Se även Linnéuniversitetets FAQ om coronaviruset och covid-19.

- - - - - - - - 

Today, one student on the police education in Växjö was sampled for the virus and the result is expected to be presented tomorrow Thursday or on Friday. The student does not live on campus and has not visited campus since the symptoms started showing.

The background is that a police student on internship has been tested positive and through contact tracing another five police students have been linked to this student, four of which are here on campus. All four are now in quarantine and one of them is the sampled student.

As a consequence of the suspected infection, head of department Ola Kronkvist has decided to cancel the education elements that include close contact, at least until the contact tracing has been completed.

We remind you once again of the importance of washing your hands often, to preferably greet people without shaking hands, and staying at home in case you show any symptoms of a cold.

Linnaeus University’s FAQ about the corona virus.

Kommentera (3)

  1. Vet ni vad provresultatet blev?
    (Jag har läst information om positivt resultat, men även fått mail om negativt resultat.)
    https://www.vxonews.se/nyheter/student-i-vaxjo-smittad-av-coronaviruset-studenter-och-larare-i-karantan/

     

  2. Negativt resultat!

  3. Så positivt att det var negativt!