Nyhet

Linnéstudenterna söker studerandeskyddsombud!

Linnéstudenterna söker nu studerandeskyddsombud och är tacksamma om programansvariga och undervisande personal hjälper till att sprida följande information till studenterna:

Studenter med intresse för arbetsmiljöfrågor, erfarenhet av fackligt arbete, som vill kunna påverka sin studiemiljö eller bara lära sig mer är välkomna att anmäla sig till ett av vårens utbildningstillfällen.

Växjö: måndag 9/3 kl. 17:30-20:00 i sal K2083, 2:a våningen i K-huset. 

Kalmar: onsdag 11/3 kl. 17:30-20:00 i sal Ma1066 (hus Magna, Sjö). 

OBS: Utbildningstillfällena ges enbart på svenska.

Mer information och anmälan (senast 4/3) på

http://linnestudenterna.se/sso/  

Inga förkunskaper krävs men studenter på utbildningar som berör arbetsmiljö, personal- och arbetslivs, säkerhetsarbete, byggteknik, miljö, brandskydd, farligt gods, kemi, fysik etc. är förstås extra välkomna.

Deltagare som vill ha fördjupade kunskaper kommer på sikt att erbjudas mer omfattande utbildning.

Kommentera (2)

 1. It is a pity that students with international background are excluded from this opportunity. I kind suggestion would be to offer the triaining in english too. It would be good that Linnaeus Student Union is more engaging in regards to international students.

 2. How do even the Swedish- and English-speaking students get information about what the Work Environment Act is and what obligations and rights the students have during their time at the university?
  I did not find any factual information at www.lnu.se. And I think it should be here:
  https://lnu.se/en/student/during-your-studies/

  with as clear and content-rich text as at Lund University:
  https://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/studie-och-arbetsmiljo

  https://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/studerandeskyddsombud