Nyhet

Fakulteten för konst och humaniora vill inspirera forskare till att kombinera konst och vetenskap

Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap, berättar om en ny seminarieserie som vänder sig till forskare på universitetet som är nyfikna på hur konst och vetenskap kan kombineras för att nå nya publiker.
 
Vad är ambitionen med seminarieserien?
– Vi vill skapa en plats där vetenskap och det konstnärliga kan mötas. Det är lätt att hamna i teoretiska frågor, men med seminarieserien utgår vi från tre konkreta exempel på det som finns och görs på fakulteten för konst och humaniora. Förhoppningen är att serien blir en inspiration för forskare och att den kan bidra till att sätta igång nya projekt och samarbeten.
 
Vad kommer seminarieserien att innehålla?
– Konkreta exempel på hur det går att föra samman mer traditionell forskning och konstnärlig forskning. Vårens tre seminarier kommer att bjuda på exempel från litteraturvetenskapen, arkeologin och musikvetenskapen, där en forskare vid respektive tillfälle samtalar med en inbjuden gäst.
 
Vem vänder sig serien till?
– Alla intresserade forskare. Oavsett ämne handlar det om hur forskare gestaltar sin forskning på ett sätt som andra kan relatera till. Traditionellt sett skriver vi artiklar och böcker, men i samarbete med konstnärer får vi möjlighet att förmedla vår kunskap till nya publiker.

Om seriens tre tillfällen
25 februari kommer Vasilis Papageorgiou – litteraturvetare, författare, översättare samt professor i kreativt skrivande – att prata om översättningsarbetet med boken Sapfo, dikter och fragment. Vasilis översatte 1999 boken tillsammans med poeten, kritikern och essäisten Magnus William-Olsson. Duon har nu reviderat och uppdaterat utgåvan och kommer att samtal om arbetet bakom.
 
17 mars kommer Bodil Petersson, docent i arkeologi, tillsammans med Hans Gurstad-Nilsson, tonsättare från Kalmar, att samtala om experimentellt kulturarv ur ett irländskt-svenskt perspektiv. Tillsammans med konstnärer och arkeologer har de arbetat med att utveckla installationer som kombinerar konst och arkeologi.
 
Sist ut är Katarina Karlsson, lektor i musikvetenskap, som tillsammans med Ami Skånberg Dahlstedt, scenkonstnär, koreograf, filmskapare och författare, kommer att samtala om samspelet mellan ord och musik, och att kunna gestalta det kroppsligt. Datum är ännu inte bestämt.

Vill du veta mer om seminarieserien? Kontakta Peter Forsgren (peter.forsgren@lnu.se eller 0470–70 81 21)

Kommentera (1)

  1. wow! meddela gärna när datum för Katarinas tillfälle sätts!