Nyhet

Matematikbiennalen arrangeras vecka 3 på Linnéuniversitetet i Växjö

Som tidigare nämnts kommer Linnéuniversitetet att vara värd för en av Sveriges största kongresser, Matematikbiennalen, den 16-17 januari. Då kommer cirka 2500 deltagare med intresse för matematik att samlas på Linnéuniversitetet i Växjö för att ta del av föreläsningar, workshops och utställningar. Detta kommer medföra en del förändringar för oss som är anställda och studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö.

På universitetsplatsen, utanför huvudentrén mellan hus H och UB, kommer ett stort tält att sättas upp. Detta tält kommer uppta denna plats hela veckan 3.

Vidare kommer det att bli ändring av låsningsschemat för entrédörrar.

Restaurang Kristina, Bakfickan och fiket i hus M är stängt för studenter och anställda den 16 och 17 januari. Rasken, Karl-Oskar, Astrakan och pizzerian Maestro är öppna som vanligt.

Viktigt att också ha i åtanke under dessa dagar är att det kommer råda ännu större brist på parkeringsplatser, så kan du åka kollektivt är det att rekommendera.

Mer information om Matematikbiennalen: https://matematikbiennalen2020.se/

 

…………………………………………………………………………………….

ENGLISH

On 16–17 January 2020, Linnaeus University will host one of Sweden’s largest conferences, Matematikbiennalen. During the conference, some 2,500 participants will gather at Linnaeus University in Växjö to take part of lectures, workshops, and exhibitions. This will lead to some changes for members of staff and students at Linnaeus University in Växjö.

In front of the main entrance. between building H and UB, a large tent will be put up. The tent will stay on this place all week 3.

What is more, there may be a change to the timetable for entrance door locks.

Restaurant Kristina, Bakfickan and the café in building M will not be open to staff and students on 16–17 January. Restaurant Rasken, Karl-Oskar, Astrakan and Maestro will be open as usual.

It is also important to keep in mind that there will be a shortage of parking spaces during these days, so if it is possible for you to travel by public transportation or bicycle we recommend doing so.

For information about Matematikbiennalen: https://matematikbiennalen2020.se/

Kommentera (0)