Nyhet

Ansök till forskarhandledarutbildning / Apply to the supervision in post graduate programmes

In English below

Sektion högskolepedagogik vid Linnéuniversitetet erbjuder en forskarhandledarutbildning - Supervision in postgraduate programmes (SPGP). Kursen syftar till att stärka och utveckla kompetenser för forskarhandledare och främja doktorandernas inlärningsvillkor. SPGP är en del av Linnéuniversitetets strategi för kvalitetssäkring och förbättring. Kursen är ett krav för att kvalificera sig som huvudhandledare i forskarutbildningar.

Nästa forskarhandledarutbildning börjar i april 2020. Ansökan är nu öppen med sista ansökningsdag 15 januari 2020.

Följ denna länk för mer information

Ansök här

……………….

The section for Higher Education Development at Linnaeus University offers a special university-wide course for PhD-supervisors – Supervision in postgraduate programmes (SPGP). This course, which is commissioned by the Vice-Chancellor, aims to strengthen and develop competences of PhD-supervisors, to ultimately support the doctoral students’ learning conditions. SPGP is part of the faculties’ quality assurance and improvement strategy. The course is a university/academic requirement in order to qualify as primary supervisor in postgraduate programmes.

Next SPGP-course will start in April 2020. The application is now open. Deadline for application: 15 January 2020.

Follow this link for more information

Apply here

Kommentera (0)