Nyhet

Kurslitteraturlista i Leganto / Leganto reading list

In English below

 

Vill du beställa en kurslitteraturlista i Leganto till ditt kursrum?

Fyll i följande formulär för beställning:

https://ub.lnu.se/leganto

 

Kurslitteraturlistan i Leganto:

 • Ger studenter en ingång till bibliotekets fysiska samlingar och direkt tillgång till e-material.
 • Är en plattform för samarbete kring kurslitteraturen för undervisande personal på en kurs.
 • Visar relaterat material.
 • Möjliggör återanvändning av listor inför nästa kurstillfälle eller kursrevision.
 • Har ett inbyggt verktyg för feedback och analys som ger både inblick i hur studenterna använder olika resurser.
 • Effektiviserar bibliotekets arbete med kurslitteratur.
 • Hjälper biblioteket att kvalitetssäkra inköp och ger därmed bättre tillgång till kurslitteratur för studenter.

 

För ytterligare frågor kontakta kurslitt_AT_lnu.se

----------------------------------------------------------------------------------------

If you would like a Leganto reading list in MyMoodle,

please fill in this form: https://ub.lnu.se/leganto

 

Leganto Reading List tool:

 • Introduces students to the physical library collection and gives direct access to e-materials.
 • Serves as a collaborative platform for instructors.
 • Presents recommendations of additional or alternative materials.
 • Enables instructors to reuse reading lists.
 • Offers insights and services generated through a built-in feedback and reading-list analytics tool.
 • Streamlines the library management of course readings.
 • Helps the library make informed decisions about course resource purchases, which gives students better access to course readings.

For further questions, please email kurslitt_AT_lnu.se

Kommentera (1)

 1. Fantastiskt bra tjänst!