Nyhet

Linnéuniversitetets öppna Wifi-nät byter namn till ”LNU-Guest” / The University's open Wifi network changes its name to "LNU-Guest"

In English below

På tisdag den 17 december klockan 07:00 byter vårt öppna Wifi-nät namn till ”LNU-Guest”. Det befintliga LNU-Guest som fram tills nu krävt ett gästkonto kommer att stängas ner och ersättas av ett öppet Wifi-nät där det räcker att ange e-postadress vid inloggning.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att beställa gästkonton till exempelvis gästföreläsare men dessa konton kommer endast att kunna användas för inloggning på föreläsningssalsdatorer.

För information och frågor om universitetets öppna Wifi-nät hänvisar vi till medarbetargruppen ”Öppet Wifi-nät på Linnéuniversitetet”

 https://medarbetare.lnu.se/social/groups/oppet-wifi-nat-pa-linneuniversitetet.

---------------

On Tuesday 17 December at 7 am, the name of our open WiFi will be changed to “LNU-Guest”. The existing LNU-Guest, which up until now has required a guest account, will be shut down and replaced by an open WiFi that only requires your e-mail adress.

It will still be possible to order guest accounts for, for instance, guest lecturers but these accounts will only be possible to use for logging in to computers in lecture rooms.

For information and questions about the university's open Wifi network, we refer to the staff group "Open wifi-network at Linnaeus University"

https://medarbetare.lnu.se/social/groups/oppet-wifi-nat-pa-linneuniversitetet?l=en.

Kommentera (0)