Nyhet

Viktig information till dig som är anställd eller student vid Linnéuniversitetet

Den 16-17 januari kommer Linnéuniversitetet att vara värd för en av Sveriges största kongresser, Matematikbiennalen. Då kommer cirka 2500 deltagare att samlas på Linnéuniversitetet i Växjö för att ta del av föreläsningar, workshops och utställningar. Detta kommer medföra några förändringar för oss som är anställda och studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö.

På universitetsplatsen, vid entrén mellan hus H och K, kommer ett stort tält att sättas upp helgen innan den 16-17 januari. Därmed kommer den ingången att vara avstängd för alla anställda och studenter hela vecka 3.

Vidare kommer det eventuellt att bli ändring av låsningsschemat för entrédörrar och restaurang Kristina kommer inte att ha öppet för anställda och studenter den 16-17 januari. Viktigt att också ha i åtanke under dessa dagar är att det kommer råda ännu större brist på parkeringsplatser, så kan du åka kollektivt är det att rekommendera.

Vill du delta på Matematikbiennalen? Sista anmälningsdag är den 20 december.

Mer information och anmälan: https://matematikbiennalen2020.se/

.........................................................................................................................

ENGLISH

On 16–17 January 2020, Linnaeus University will host one of Sweden’s largest conferences, Matematikbiennalen. During the conference, some 2,500 participants will gather at Linnaeus University in Växjö to take part of lectures, workshops, and exhibitions. This will lead to some changes for members of staff and students at Linnaeus University in Växjö.

At Universitetsplatsen, at the entrance between building H and K, a large tent will be put up during the weekend before 16–17 January. Therefore, this entrance will be closed to members of staff and students between 11 and 19 January.

What is more, there may be a change to the timetable for entrance door locks and restaurant Kristina will not be open to members of staff and students 16–17 January. It is also important to keep in mind that there will be a shortage of parking spaces during these days, so if it is possible for you to travel by public transportation or bicycle we recommend doing so.

Would you like to participate in Matematikbiennalen? Last day to register is 20 December.

For information and registration visit: https://matematikbiennalen2020.se/

Kommentera (3)

 1. Hej,

  Så bra att informationen går ut så pass tidigt.

  Dock förstår jag inte riktigt vilken ingång som menas med "På universitetsplatsen, vid entrén mellan hus H och K".

  Vilken entré är det som kommer vara avstängd? Huvudingången eller ingången vid gallerian?

  Vänligen
  Ulrika Seydler

 2. Finns denna information även på lnu.se för studenterna?

 3. Ingången vid gallerian.

  Ja, informationen finns även för studenterna.