Nyhet

Inlämning av handlingar till rektors beslutsmöte på tisdagar

Från och med 12 november byter vi inlämningsdag för handlingar till rektors beslutsmöte. Då är det senast tisdagar klockan 12.00 som gäller för de handlingar som beslutas nästkommande måndag. Handlingarna skickas precis som tidigare till rektorsbeslut_AT_lnu.se.

Som en del i att förbättra kvaliteten i ledningsarbetet har universitetsledningens kansli sett över processen för rektorsbeslut. Nytt är att en granskargrupp, bestående av universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör, ansvarar för att granska alla ärenden som ska föras vidare för beslut av rektor så att de till exempel är kompletta. För att granskargruppen ska hinna göra sitt jobb behöver inlämningsdagen tidigareläggas en dag. Ny sista inlämningsdag för handlingar till rektors beslutsmöte är tisdagar klockan 12.00. Handlingarna skickas precis som tidigare till rektorsbeslut_AT_lnu.se. Detta gäller från och med 12 november.

Mer information om rektorsbeslut och att lämna in handlingar hittar du här

Kommentera (0)