Nyhet

Fd rektor och professor emeritus Bengt Abrahamsson har avlidit / Former vice-chancellor and professor emeritus Bengt Abrahamsson has passed away

Bengt Abrahamsson, före detta rektor vid Högskolan i Växjö och professor emeritus med inriktning mot sociologi, organisations- och ledarskapsfrågor, arbetslivs- och utbildningsforskning, har avlidit vid en ålder av 82 år.

Bengt var rektor vid Högskolan i Växjö mellan åren 1994 och 1999, med uppgift att leda högskolans arbete för att bli universitet. Efter fem år som rektor, och med målet uppfyllt, valde Bengt att lämna över rektorsjobbet. Magnus Söderström, professor i pedagogik, blev hans efterträdare. Bengt var dock kvar vid Växjö universitet som gästprofessor i organisationsteori fram till 2002.

– Bengt Abrahamssons engagemang och insatser som rektor för att mobilisera högskolan och omgivande samhället var avgörande för att skapa förutsättningar för en lyckosam universitetsansökan. Vi tänker idag med tacksamhet på dessa insatser som lagt en viktig grund för skapandet av Linnéuniversitetet, som Bengt också följde med ett varmt intresse, säger rektor Peter Aronsson.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bengt Abrahamsson, former vice-chancellor at Växjö University College and professor emeritus with specialisation in sociology, organisation and leadership issues, labour and education research has passed 82 years old.

Bengt Abrahamsson was vice-chancellor at Växjö University College between 1994 and 1999, and commissioned to lead the higher education institution’s work to become a university. After five years as vice-chancellor, having fulfilled this goal, Abrahamsson chose to step down. Magnus Söderström, professor of pedagogy, became his successor. However, Abrahamsson stayed on at Växjö University as guest professor of organisational theory until 2002.

“Bengt Abrahamsson’s commitment and contributions as vice-chancellor to mobilise the higher education institution and the surrounding society were crucial to establish the conditions for a successful university application. Today, we think with gratitude of these efforts that laid an important basis for the establishment of Linnaeus University, something that Abrahamsson followed with great interest”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

Kommentera (1)

  1. Beklagar! Bengt var en mycket bra och uppskattat rektor även bland oss lärare. "Långa bollar på Bengt" sjöng dåvarande Högskolans kör vid ett festligt tillfälle - vilket han tyckte var roligt. RiP!