Nyhet

Dags att svara på arbetsmiljöenkäten //Time to answer the work environment questionnaire

Rektor Peter Aronsson

In English below

Se filminslag med rektor Peter Aronsson.

 

På måndag den 7 oktober går starten för Linnéuniversitetets arbetsmiljöundersökning.

– En god arbetsmiljö är kanske den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik verksamhet. Den här enkäten kommer att ge oss värdefull kunskap om hur ni medarbetare upplever er arbetsmiljö, dels det som är bra och som vi ska slå vakt om men också det som är mindre bra och behöver utvecklas, säger Peter Aronsson, rektor.

Enkäten är en del i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer att genomföras årligen. För att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten.

– Vi får ytterligare en pusselbit i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att undersökningen ger indikationer på avdelningar och institutioner där medarbetarna inte trivs eller har problem, säger Per Bjellert, huvudskyddsombud.

Enkäten utgår från Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy och frågorna har arbetats fram av en partsammansatt grupp under året.

– Vi hoppas därför att den ska upplevas som mer relevant för vår verksamhet än tidigare enkäter, och att den är ett bättre mätinstrument, säger Magnus Mårtensson, huvudskyddsombud.

Enkäten skickas ut via epost och ska besvaras under perioden 7 till 20 oktober och resultatet beräknas vara klart i mitten av november.

Läs mer om arbetsmiljöenkäten och se vanliga frågor och svar.

---------------------------------------------------------------------------------------

On Monday 7 October, it is time to start Linnaeus University’s work environment survey.

“A good work environment is perhaps the most important prerequisite for successful activities. This questionnaire will provide us with valuable knowledge on what members of staff think of their work environment, both what is good and should be safeguarded and what is less good and requires improvement”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

The questionnaire is part of the systematic work environment work and will be carried out on an annual basis. In order for the result to be reliable it is important that as many members of staff as possible take the time to answer the questionnaire.

“We get another piece of the puzzle in the systematic work environment work; for instance, through the fact that the survey will give an indication of offices and departments where members of staff are not satisfied or are experiencing problems”, says Per Bjellert, principal safety representative.

The questionnaire is based on Linnaeus University’s work environment policy and the questions have been designed by a group consisting of different parties during the year.
“Therefore, we hope that the questionnaire will be perceived as more relevant to our activities than earlier questionnaires, and also that it will be a better measurement tool”, says Magnus Mårtensson, principal safety representative.

The survey is being sent out by email and should be answered during the period 7–20 October and the result is expected to be presented in mid-November.

Learn more about the work environment questionnaire and frequently asked questions.

Kommentera (5)

 1. Om man klickar på länken till enkäten får man upp ett meddelande där det står:

  This Connection Is Not Private

  This website may be impersonating "tellmee.origogroup.com" to steal your personal or financial information. You should close this page.

  … och det finns inga andra alternativ förutom 'Close Page'.

  Så jag avvaktar tills problemet är löst innan jag svarar på enkäten.

 2. Hej David! Det var konstigt! Jag provade precis själv och det funkade bra. Jag kan kolla med Fredrik Knutsson på Origo Group som sköter den tekniska supporten, vad som kan ha hänt. 

  /Ellen, kommunikationsavdelningen

   

 3. Hej igen! Nu har jag varit i kontakt med Fredrik Knutsson på Origo Group som svarar att de är medvetna om att en del som klickar på länken får en säkerhetsvarning. Origo Group håller tillsammans med vår IT-avdelning på att kika på vad detta kan bero på.

  Men det är inga problem att besvara enkäten enligt Origo Group, man behöver dock klicka sig förbi varningen för att kunna öppna länken.

  /Ellen

 4. Enda problemet, Ellen, är att det inte finns något sätt att klicka förbi varningen. 'See Details' och 'Close Page' är de enda alternativen.

  Jamen … synd att länken inte testats innan den skickades ut, men jag avvaktar tills jag läser ett klartecken någonstans att länken fungerar.

 5. David, Fredrik på Origo Group kommer att ta kontakt med dig för att lösa problemet. 

  /Ellen