Nyhet

19 november: Möt Vinnova i skrivarstuga inför Agenda 2030

Välkommen till en skrivarstuga med fokus på att skriva forskningsansökningar i enlighet med de globala målen i Agenda 2030.

Tid och plats: 13.00-ca 15.00 i sal K1073 (salen kan komma att ändras beroende på antalet anmälda)

13.00-13.30 Introduktion Jan Sandred (Vinnova)

13.30-14.00 Sätt igång och skriv! Detta är en möjlighet att få direkt feedback på din blivande ansökan! Lämpligt därför att du tar med din egen laptop (eller papper och penna om du föredrar det).

14.00-14.30 Återkoppling

14.30-14.45 Emma Hermansson (Lnu) om Innovationsprocessen och vilka fler möjligheter och stöd som finns

14.45 – Sammanfattning av Jan Sandred samt möjlighet till fika och tid för flera frågor

Medverkande: Speciellt inbjuden är Jan Sandred som till vardags är programansvarig för SMF-programmen/innovationsledning på Vinnova. Från Linnéuniversitetet medverkar Emma Hermansson (innovationsrådgivare, GIO/ER) och Anna Wingkvist (forskningsrådgivare, GIO/ER).

Utgångspunkten är att samtliga svenska myndigheter fått i uppdrag att arbeta med de globala målen i Agenda 2030, men Vinnovas sätt att tänka är inget ovanligt bland dagens forskningsfinansiärer – tvärtom! Just därför är denna skrivarstuga viktig för alla som tänker sig att ansöka om forskningsmedel, oavsett vilken utlysning det gäller.

Anmäl dig via denna länk - senast den 5 november!

Mer om bakgrunden till och fortsättningen på detta initiativ.

------------

19th of November: Meet Vinnova and learn how to address Agenda 2030 when writing proposals

We welcome you to a Writing Workshop to get information and to practice how to write proposals according to the global goals in Agenda 2030.

Time and place: 13.00-ca 15.00 in K1073 (subject to change if many people sign up)

13.00-13.30 Introduction Jan Sandred (Vinnova)

13.30-14.00 Writing session. Write on the spot on the specific sections dealing with Agenda 2030. Bring Your own laptop (or paper and pen if you prefer that).

14.00-14.30 Feedback

14.30-14.45 Emma Hermansson (Lnu) talks about the Innovation process and the other opportunities that exists and additional support that is available

14.45 – Sum up by Jan Sandred accompanied by coffee and cake with an opportunity for additional questions

Organizers: Jan Sandred is the contact person for the Challenge-Driven Innovation programme at Vinnova. From Linnaeus University Emma Hermansson (innovation advisor, GIO/ER) and Anna Wingkvist (research advisor, GIO/ER)

The starting point for this Writing Workshop is the fact that today most governmental agencies need to consider the Global Goals of Agenda 2030. Vinnovas view is not unusual among the funding agencies so the Writing Workshop is beneficial for anyone interested in applying for funding no matter which call.

Sign up here - Last day for this: November 5!

Kommentera (0)