Nyhet

Missa inte Digitala kompetensdagen den 29 oktober

Digitala kompetensdagen den 29 oktober 2019 innehåller någonting för de allra flesta med intresse för undervisning och skolutveckling. Bland de mer än 30 olika föreläsningarna hittar vi t ex följande:

Georgios Karpathakis Jaenson: Underbara ADHD

Att (över)leva med ADHD  Hur är det att växa upp och leva med ADHD – utan att veta om det? I den här inspirationsföreläsningen delar vår grundare Georgios Karpathakis Jaenson med sig av egna erfarenheter och upplevelser som tar med publiken på en känslomässig berg- och dalbana.
Det blir en berättelse om ett liv och en skolgång som fullständigt havererar, alkohol- och narkotikamissbruk, självmordsförsök, åtskilliga polisanmälningar och en fängelsedom, men också om familjens enorma betydelse och hur livet vände när han, 25 år gammal, diagnostiserades med ADHD.

Maria Wiman: Värdeskapande lärande

Målet med värdeskapande undervisning är att låta eleverna uppleva ett konkret värde av det de gör i skolan. Det gör man genom att knyta an till vad som händer utanför klassrummets väggar. Målet är aktiva samhällsmedborgare med driv! Forskning blandas med egna erfarenheter i en resa som innehåller både skratt och allvar: Ingenting är omöjligt om man släpper in elevernas kreativitet. Med hjälp av verkliga mottagare utanför klassrummet, en gnutta mod, digitala verktyg och ett inkluderande arbetssätt blir skolan viktig på riktigt!

Frida Monsén: Digital kompetens som en del av alla ämnen

Hur kan du som lärare integrera digital kompetens som källkritik, digitalt skapande eller nätetik i undervisningen, utan att det stjäl tid från innehållet i ämnena? Hur påverkar det lärarrollen och ledarskapet i klassrummet? Hur får man eleverna att fokusera på rätt saker? Hur skapar man struktur kring digitala metoder och arbetssätt så att lärprocessen blir synlig, även för eleverna? Detta är frågor som vi lyfter och ger konkreta exempel på i den här föreläsningen

Fredrik Kennebäck: Om AI är lösningen för skola och förskola, vad är då frågan?      

AI i undervisningen. Möjligheterna, riskerna och hindren. Kan AI användas i utbildning? Om det är så, vad kan vi då använda AI till och varför skall vi använda AI inom utbildning? Som all teknik, så är inte tekniken i sig ett mål att använda. AI har en otrolig potential till att skapa och underlätta lärande. Fredrik diskuterar kring vanliga hinder och problem samt reder ut begrepp om och kring AI. I föreläsningen visar Fredrik också på några konkreta områden där AI kan användas och där det idag redan används.

Elisabet Wahlström: Att leda en digital förskoleutveckling

Den nationella digitaliseringsstrategin är tydlig – det krävs ökad kunskap hos barn och personal, men också strategisk kompetens i IT-frågor på ledningsnivå. Det är förskolechefen som ska ansvara för att verksamheten utformas så att barnen får tillgång till en rik lärandemiljö med såväl digitala som andra lärverktyg. Bl a ges här konkreta tips som du kan ha i din verktygslåda för att agera som ledare, utmanare och inspiratör i den digitala utvecklingen. Med kreativitet, lyhördhet och professionalitet skapar pedagogerna aktiviteter med digitala verktyg som stödjer lärprocesserna. Digitala verktyg ska underlätta pedagogernas arbete med kommunikation och dokumentation.

Lena O Magnusson: Att arbeta med digital teknik och analoga material i förskolans ateljé

I en forskningsstudie i förskolemiljö möter den digitala tekniken i form av datorer, digitala ljudinspelningar, datorplattor, digitala mikroskop, webbkameror och projektorer mer analoga material som lera, papper, mossa, plast, färg, tyg och pennor. Lyssna (och se) hur hur de digitala medierna och de analoga materialen möts, och hur barnen genom dessa möten utvecklar kunskap om seende samt hur kunskapsområden som matematik, naturvetenskap och litteracitet kan bli synliga i barnens aktiviteter.

Om du inte redan anmält dig så gör det nu!

Än är det alltså inte för sent att anmäla sig. Hela programmet för 2019 års digitalakompetensdag - samt länk till anmälan! - hittar du på följande adress: https://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag-2019/

Välkommen!

Kommentera (0)