Nyhet

Vinn fritt resande i Kalmar i 30 dagar!

Tillsammans med Kalmar länstrafik tävlar projektet Hållbara Resval ut 100 stycken 30-dagars kostnadsfria reseperioder som kan användas inom Kalmar kommun. Sista dag att vara med i tävlingen är 13 oktober.

Klicka på länken för att tävla: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7bef4e3aa8de&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Hållbara Resval är ett samarbetsprojekt mellan Linnéuniversitet och Kalmar kommun, vars syfte är att främja hållbart resande till och från centrala Kalmar och universitetets nya lokaler på universitetskajen. Läs mer om projektet här: https://hareka.kalmar.se

Kommentera (8)

 1. Surt för alla oss andra som pendlar till Linneuniversitetet ,men från kringliggande kommuner .Vi skulle verkligen behöva vinna ett 30 dagars resekort för det ärväldigt dyrt!!

 2. Hej Nina,

  Tack för din synpunkt, jag ska ta med mig den och framföra den till KLT.

  I projektansökan formuleras Lnus och Kalmar kommuns ambition med Hållbara resval på följande sätt:
  "I projekt Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet kraftsamlar Lnu och kommunen för att förbättra attityderna till, och höja användningen av hållbara färdmedel bland medarbetare och kommuninvånare. Målet är utveckla och implementera en arbetsmodell som ökar andelen hållbara transporter (cykel, kollektivtrafik och gång) till och från Kalmars stadskärna och Lnu:s nya lokaler på Universitetskajen. Projektet bidrar till att underlätta övergången till en koldioxid snål ekonomi inom transportsektorn och till mer jämställda resvanor. 2008 tog Kalmar kommun fram en cykelstrategi och sedan dess har ett lågintensivt arbete med attitydpåverkan bedrivits för att öka cyklingen och kollektivtrafikresandet i kommunen (min kursivering och fetstil)."

  I beslutet över beviljde projektmedel framkommer även att projektet ska utgöra "förebild för andra kommuner och privata arbetsgivare" när det gäller arbetsmodell för beteendepåverkan. 

  Som framgår av citaten är det alltså Kalmar kommun och Lnu som driver projektet och därför är tävlingen riktad mot invånare i kommunen.

  Den här tävlingen är en av många aktiviteter som kommer att ske inom projektet under åren 2019-2021. 

  Nästa aktivitet är en resvaneundersökning som jag hoppas att riktigt många besvarar så att det blir ett fylligt underlag för kommande aktiviteter i projektet Hållbara resval.

  Åsa Wågman
  projektledare Lnu

 3. Kommunkortet i Kalmar kommer att kosta 500 kr/mån från 1 okt. Det gäller liksom tidigare obegränsat antal resor inom Kalmar i 30 dagar. För pendlare från kringkommuner tror jag att borde det vara möjligt att kombinera kalmarkortet med ett kort fram till kommungränsen...

  Lena

 4. Tyvärr fungerar de nuvarande reglerna för prissättning inte så att man kan vinna något på att köpa biljetter till/från kommun- eller länsgränser. Orsaken är att man behöver utanförliggande zoner + någon zon att resa in i det första kortets giltighetsområde på det andra kortet och att man inte får någon del i att priset mättas när många zoner finns på en och samma biljett.

  Inget av länstrafikbolagen säljer alltså några biljetter fram till någon gräns, utan endast biljetter från punkt A till punkt B och deras pris bestäms av hur många zongränser som passeras mellan punkterna A och B endera enligt kortaste möjliga färdväg (Kalmar län) eller enligt vald färdväg (Sydtaxa).

  För invånare i kranskommunerna är alltså sannolikt det enda sättet att ta del av Kalmar kommuns erbjudande att köra bil förbi kommungräns och åka kollektivt därifrån. En liknande matematik gäller naturligtvis alla som pendlar över Kalmar läns gränser. 

 5. Jag bor i Nybro och efter nästan 25 års busspendlande började jag köra egen bil 2015 när KLT höjde priserna nästan 30%. Det blev då samma kostnad att köra själv som att åka kollektivt, och när jag då fick ökad flexibilitet genom att kunna åka när det passar och kunna uträtta ett ärende utefter vägen så var omställningen enkel.

  I samband med den stora prishöjningen försökte jag få landstingspolitikerna, som sätter budget för KLT, att inse att biljettpriserna behöver sänkas och inte höjas, men de tyckte att de låg på en bra nivå. Så jag bytte bensinbilen till biogasbil och började köra själv.

  Jag tycker det är mycket trist att det ska vara så dyrt att åka kollektivt.


  Ok, om någon undrar hur jag räknar:
  Ett månadskort Nybro-Kalmar kostar idag 1360:-. Det är billigast - om man åker alla dagar i veckan. Men det är helgdagar, resor till Växjö, andra tjänsteresor, någon sjukdag eller annat. Jag räknade efter och konstaterade att jag kunde åka kollektivt i medel 15 dagar i månaden. 1360/15=90kr/dag dvs 45kr/enkelresa.
  Enkelresa betalad med reskassa kostar f.ö. 48kr.
  45kr för tre mil = 15kr/mil. Ok, det kör man inte på - om man ska köpa en bil bara för det. Men jag har ändå en bil och den står oanvänd hemma i carporten när jag sitter på bussen. Skatt, försäkring, besiktning mm ska ändå betalas, även om jag åker buss. Och ja, jag är envis och tjurig ;) för i kronor och ören är det kanske billigare att åka kollektivt, även som jag räknar här. Med promenad till/från busshållplats tar resan dörr-till-dörr 55 minuter (45 minuter med tåg) men bara 25 minuter med bil. Dvs jag måste lägga en timme av min fritid varje dag om jag ska åka kollektivt. Den timmen är också värd mycket för mig.

  Som sagt: jag må vara envis och tjurig, men jag tycker det ska vara billigare att åka kollektivt!

 6. jag har letat igenom hela webbsidan (länken ovan). men jag hittar ingen tävling! är jag blind?

 7. Torsten och Inger - jag tar med mig era synpunkter och erfarenheter. Projektet har ju ingen ”makt” över KLT eftersom det är politiken som bestämmer MEN det ska i alla fall komma fram till de som bestämmer. 

  Linda - jag ska kolla länken! Du ska komma till ett formulär. Återkommer. 

 8. @Linda - det är denna länken: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7bef4e3aa8de&AspxAutoDetectCookieSupport=1

  Står i mitten av inlägget i fetad text. Alltså inte länken som beskriver projektet.