Nyhet

Information från Arbetsmiljökommittén

Tag gärna del av Arbetsmiljökommitténs senaste protokoll, där ges bland annat information om Arbetsmiljöverkets inspektioner och den kommande arbetsmiljöenkäten som genomförs i oktober (7/10-20/10), samt om Linnéuniversitetets nya leverantör av företagshälsovård, som är Previa.

Du hittar protokollet som bifogad fil här.

Kommentera (0)