Nyhet

Linnéuniversitetet behöver dina synpunkter! // Linnaeus University values your opinion!

Logotyp HRS4R

Linnéuniversitetet har påbörjat ett utvecklingsarbete inom området Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). HRS4R är ett initiativ från EU-kommissionen som syftar till att stärka och förtydliga dina rättigheter och ditt ansvar som forskare, samt att stärka och förtydliga arbetsgivarens ansvar och rättigheter.

I arbetet med HRS4R kommer vi att identifiera styrkor och svagheter i Linnéuniversitetets hantering av etiska och professionella aspekter, rekrytering, arbetsvillkor samt karriärutveckling. Identifieringen av styrkor och svagheter leder vidare till en handlingsplan för de områden som behöver förbättras.

En del av arbetet med att identifiera styrkor och svagheter är att samla in synpunkter från verksamheten. Därför kommer all forskande personal att få en enkät inom några dagar. Dina synpunkter är viktiga!

Du kan läsa mer om arbetet här. 

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning arbetsgruppen för HRS4R:
Prorektor Catherine Legrand, projektledare
HR chef Marianne Johansson Hellström
HR-partner Helena Birath
Grants and Innovation Office Kjärstin Hagman Boström

Har du frågor, kontakta gärna Helena Birath (HR-partner) eller Kjärstin Hagman Boström (Forskningsrådgivare):
Helena.birath_AT_lnu.se
Kjarstin.hagman_AT_lnu.se

--------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University has started a development project within the Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) project. HRS4R is a European-Commission-driven initiative, whose aim is to clarify and strengthen your rights and obligations as a researcher, as well as those from Linnaeus University as an employer.

Working with HRS4R, we will identify strengths and weaknesses within different areas, such as ethical and professional aspects, recruitment, working conditions and career development. Identifying these strengths and weaknesses will allow us to develop an action plan for those areas that need improvement. 

Focus areas within Linnaeus University research community are defined via enquiries. These enquiries are sent to all researchers and PhD students at Linnaeus University within a few days. Your opinion is much appreciated.

You can read more about our work with HRS4R here:

Thank you in advance!

Kind regards

The HRS4R working group:

Pro-vice-chancellor Catherine Legrand, project leader
Head of HR Marianne Johansson Hellström
HR-partner Helena Birath
Grants and Innovation Office Kjärstin Hagman Boström

If you have any questions, do not hesitate to contact Helena Birath (HR-partner) or Kjärstin Hagman Boström (Research advisor) via email or telephone:
Helena.birath_AT_lnu.se
Kjarstin.hagman_AT_lnu.se

 

Kommentera (0)