News

Öppna föreläsningar på LUSA / Interdisciplinary sessions at LUSA

Även detta år anordnar LUSA tre öppna föreläsningar. Förra veckan höll Linda Camara föreläsningen “A new university location - Creating a good environment for teaching and learning”, en lyckad föreläsning om utmaningarna som arkitekt. Nu ser vi fram emot två föreläsningar till:

  • 31 juli kl 10.00 håller journalisten Malcolm Dixelius i föreläsningen “Crime and Punishment among Nations: Russia as a case in point”.
  • 7 augusti kl 13.00 håller den tidigare miljöministern Lena Ek i föreläsningen “United Nations Sustainable Development Goals - past, present and proposals”.

Föreläsningarna äger rum i Ma135 och är öppna för både anställda och studenter.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Just like last year, LUSA is arranging three interdisciplinary sessions for us to enjoy. Linda Camara paid us a visit last week and gave the lecture “A new university location - Creating a good environment for teaching and learning”. We're now looking forward to the upcoming two lectures:

  • 31 July 10.00, journalist Mr. Malcom Dixelius gives a lecture in “Crime and Punishment among Nations: Russia as a case in point”.
  • 7 August 13.00, the former minister for Environment and Climate Ms. Lena Ek gives a lecture in “United Nations Sustainable Development Goals - past, present and proposals”.

The lectures are held in Ma135 and are open for both staff and students.

Comment (0)