News

Uppdaterad HR-information på Medarbetare / Updated information regarding HR on Medarbetare

In English below

Uppdaterad HR-information på Medarbetare

Nu i sommar ser vi över och uppdaterar all HR-information på Medarbetare. Syftet är att du enklare ska hitta och att informationen ska vara kvalitetsgranskad och aktuell.

Sidorna är strukturerade på ett nytt sätt. Under sommaren och början av hösten kommer vi att finjustera och förbättra ytterligare. Vi hoppas att du har överseende med eventuella problem under den här perioden. 

All information kommer också att översättas till engelska och uppdateras efter semestern. Just nu finns bara delar översatta men all tidigare information finns fortfarande tillgänglig på engelska.

HR-info till chefer
Arbetet innebär också att en del HR-information som riktar sig till dig som chef kommer att publiceras under en särskild ingång på intranätet under hösten. Skulle du som chef uppleva att du saknar viktig information innan dess att chefsidorna är publicerade, är du välkommen att kontakta din HR-partner.

 

Updated information regarding HR on Medarbetare

This summer we are reviewing and updating all information regarding Human Resource on Medarbetare. The purpose is to make it easier to find information that is quality-controlled and up-to-date.

The pages also structured in a new way. During the summer and fall we will further improve the material. We ask you to please be indulgent with any problems that may occur during this period.

All information will also be translated into English and updated after the vacations. At present only parts of the new pages are translated but all the previous information is still available in English.

HR-information for managers
The update also means that the HR information that is aimed at you as a manager will instead be published in a special interface for managers on Medarbetare during the autumn. If you, as a manager, cannot find important information during this period, you are welcome to contact your HR-partner.

Comment (0)