News

Hälsa, skola och polisutbildning - träffa våra forskare i Almedalen

Linnéuniversitetet i Almedalen

I år deltar våra forskare på ett antal arrangemang under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du är på plats i Visby!

Dör man av stress? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Tid och plats: 1 juli kl 13:00-13:45 på Kinbergs plats 8

Studenternas hälsa - varför mår studenter dåligt och vem har egentligen ansvar? med Maria Larsson, sektionschef, Studenthälsan
Tid och plats: 2 juli kl 7:45-08:50 i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Tid och plats: 2 juli kl 8:30-9:30 i RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1

En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras? med Joep Perk, seniorprofessor i hälsovetenskap
Tid och plats: 2 juli kl 8:30-9:30 på S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan med Daniel Sundberg, professor i pedagogik 
Tid och plats: 2 juli kl 14.30 i Loijsta, Wisby Strand, Donnersgatan 2

Vem ska hjälpa anhöriga som hjälper barn och vuxna med psykisk ohälsa? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Tid och plats: 2 juli kl 14:30-15:30 på Kinbergs plats 8

Åldrande befolkning och ökade sjukskrivningar - hur påverkas anhöriga? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Tid och plats: 3 juli kl 9:30-10:15 i Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

Utbildning för en poliskår i världsklass? med Ola Kronkvist, prefekt för institutionen för polisiärt arbete 
Tid och plats: 3 juli kl 10:00-10:45 i TCO-landet

Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat med Magnus Karlsson, professor i socialt arbete
Tid och plats: 3 juli kl 10:00-12:00 i sal B 22, B-huset, Uppsala universitet

Hur tar vi kompetensförsörjningen mot nya höjder? med Ann-Charlotte Larsson, vicerektor 
Tid och plats: 3 juli kl 13:30-15:00 på Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Barns vård av föräldrar, hur påverkas dessa barns liv och framtid? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Tid och plats: 3 juli kl 13:50-14:30 på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Hur bygger vi motståndskraft mot propaganda och fejkade nyheter? med Marika Griehsel, internationell projektledare vid FOJO medieinstitut 
Tid och plats: 3 juli kl 20:00-21:30 i Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Comment (0)