Nyhet

Idag startar CompWood – en konferens om beräkningsmetoder inom trämekanik

In English below

Den 17-19 juni hålls den internationella konferensen CompWood på Linnéuniversitetet i Växjö. Forskare från hela världen samlas för att fördjupa sig inom beräkningsmetoder för trämekanik, som rör allt från grundläggande materialegenskaper till analyser av stora träkonstruktioner. Konferensen hålls vartannat år och flyttar då runt mellan olika länder. I år är det Linnéuniversitetets tur att stå värd. Från vår sida är det Anders Olsson och Thomas K Bader från institutionen för byggteknik som är arrangörer.

Läs mer om CompWood på https://lnu.se/en/research/conferences/compwood2019/ 
eller https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/compwood--en-internationell-konferens-inom-tramekanik-for-stabila-byggnader/

Anders Olsson https://lnu.se/en/staff/anders.olsson/
Thomas K Bader https://lnu.se/en/staff/thomas.bader/

Today CompWood starts – a conference on computational methods in wood mechanics

On 17–19 June, the international conference CompWood is held at Linnaeus University in Växjö. Researchers from all over the world gather to become absorbed in computational methods in wood mechanics, dealing with everything from fundamental material properties to analyses of large wood constructions. The conference is arranged every second year and the location is moved between different countries. This year, it is Linnaeus University’s time to be host. Anders Olsson and Thomas K Bader at the department of building technology are the organisers at Linnaeus University.

Learn more about CompWood
https://lnu.se/en/research/conferences/compwood2019/
eller https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/news/2019/compwood--en-internationell-konferens-inom-tramekanik-for-stabila-byggnader/

Anders Olsson https://lnu.se/en/staff/anders.olsson/
Thomas K Bader https://lnu.se/en/staff/thomas.bader/

Kommentera (0)