Nyhet

Arbeten i hus Vita vecka 25–34

Det kommer att utföras förbättringsarbeten i merparten av kontor och allmänna utrymmen. Arbetet omfattar utbyte och komplettering av värmesystem. De utrymmen som avses ligger företrädesvis i ytterfasad. Arbetena kommer att utföras av Assemblin. Arbetena startar på plan 5 och nedåt i byggnaden. Arbetet beräknas ta cirka 30 minuter per kontor, och längre tid i allmänna utrymmen. Assemblin börjar med kontorsrum som är tomma. De kontorsrum som är upptagna kommer Assemblin att komma överens om lämplig tidpunkt för utförande med berörda personer.

Kommentera (0)