Nyhet

Test av brandlarm på Universitetskajen Kalmar // Testing of fire evacuation alarm at Universitetskajen Kalmar

Vecka 23 och 24 (från 3/6 till och med 14/6) utförs samordnande tester av brandlarm i hus Forma.

Viss störning på närliggande fastigheter (ljudlarm) kan förekomma. 

--------------------------------------------------------------------------------

Between 3 and 14 June, coordinated testing of the fire evacuation alarm will be carried out in building Forma.

Some disturbances to nearby properties (sound alarms) may occur.

Kommentera (0)