Nyhet

Digitala kompetensdagen - 29 oktober 2019

Boka den 29 oktober i din kalender - och den 10 juni!

Om knappa två veckor – den 10 juni - öppnar anmälan till 2019 års upplaga av Digitala kompetensdagen. Senast då kommer programmet att vara helt klart (några detaljer återstår ännu).

Några rubriker ur det snart kompletta programmet:

  • Föräldraskapsstöd om barns och ungas användning av digitala medier
  • Assisterande digital teknik för elever med läs- och skrivsvårigheter
  • Att (över)leva med ADHD Hur är det att växa upp och leva med ADHD – utan att veta om det?
  • Digital kompetens som en del av alla ämnen
  • Levla läroplanen - Gamification i undervisningen
  • Den analoga hjärnan i en digital tillvaro
  • Digital dokumentation - vad berättas om mig?
  • STL- med språket i fokus för lärande

Vill du veta lite mer om vilka föreläsare som kommer så klickar du på denna länk: https://avmedia.kronoberg.se/forelasare-19/

Sammanfattningsvis kommer årets Digitala kompetensdag att innehålla någonting för de flesta. Den 10 juni kan du via följande länkadress se hela programmet och göra din anmälan:

https://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag-2019/

Kommentera (0)