Nyhet

Information angående 22/5 utrymningslarm i hus Vita i Kalmar

22 maj inträffade ett utrymningslarm i hus Vita, Universitetskajen, Kalmar. Larmet utlöstes av arbeten med labbutrustning på våning 5 i byggnaden. Orsaken till larmet var påfyllning av Helium i en NMR labb-utrustning då ångor utlöste gaslarmet. När räddningstjänsten anlände till universitetet vid hus Vita utlöstes utrymningslarmet och byggnaden utrymdes. Det fanns aldrig någon fara för människor i byggnaden. Rutiner för fyllning av Helium kommer att ses över för att undvika liknande händelser i framtiden.

Kommentera (1)

  1. Ovanstående stämmer inte. Orsaken till allt detta är att ett syrelarm är felkopplat, inte rutinerna i samband med heliumfyllning.