Nyhet

Konst på väg

Linnéuniversitetets flytt till Universitetskajen i Kalmar innebär att vi får ett helt nytt sammanhang för den befintliga konsten.  Nya lokaler innebär förändrade exponeringsmöjligheter, vilket gör att vi har behövt gallra och göra ett urval. Det har uppskattats att ungefär 100 av de befintliga konstverken följer med till de nya lokalerna. 

Arbetet med konstkollektionen på Universitetskajen sker i nära samarbete med Statens konstråd som bidragit med insiktsfulla reflektioner, omvärldsperspektiv och helhetssyn. Visionen för konstkollektionen har inspirerats av Linnéuniversitetets anda och odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Samtidigt är det tänkt att konstverken ska spegla en samtidsanda och väcka aktuella frågor. Statens konstråd jobbar både med lös konst och två lite större byggnadsanknutna verk, varav ett i yttre miljö.

Att konsten bidrar till att studenter, besökare och personal upplever våra nya lokaler som attraktiva, välkomnande och intressanta att mötas i har varit en viktig drivkraft. Tanken är att urvalet av konst kan berika, samverka, utmana och inspirerar till samtal och upplevelser.

I februari besökte Statens konstråd Universitetskajen och valde ut placeringar för konstkollektionen.

– Vi kommer även att få en hel del ny konst från Statens konstråd. Speciellt roligt att det är unga konstnärer som valts ut och att vi kommer att få se en stor variation vad gäller materialval säger Catta Torhell som leder Lnu-andegruppen. En grupp som ger stöd till byggprojektet för Universitetskajen när det gäller frågor om hur vi kan signalera känslan av att vara på Linnéuniversitetet.

Hängningen av konst kommer att göras av Konstrådet med början hösten 2019 och fortsätta under vintern. Det här berör hus Magna, Radix,Vita och Forma.

Som en tillfällig utsmyckning och för att påminna om att konst är på väg har cirka 100 affischer tagits fram med budskap om att konsten kommer. De har satts upp runt om i husen på Universitetskajen till dess att konstkollektionen är på plats.

Under början av 2020 planeras nedplockning av befintlig konst på Falken, Biblioteket samt Västergård. Under 2021 planeras en fortsättning av hängning av konst men då i byggnaderna Stella och Culmen. 

 

Kommentera (0)

Filer