Nyhet

Inventering av kultursamarbeten

Det kulturella universitetet håller just nu på att inventera vilka samarbeten Linnéuniversitetets forskare och lärare har med kulturorganisationer i vår omvärld.

Har just du ett sådant projekt? Igång eller på planeringsstadiet. I så fall vore jag jättetacksam om du hörde av dig. Skicka ett mail till christina.dahlgren_AT_lnu.se och berätta kort om ditt projekt och om vem du samverkar med. Vi kan också träffas om det passar bättre.

Kommentera (0)