Nyhet

Nytt från arbetsmiljökommittén

Ta gärna del av arbetsmiljökommitténs senaste protokoll.

Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan för att verka för att ständigt utveckla arbetsmiljön vid Linnéuniversitetet. Kommittén motsvarar skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, 6 kap § 8. Den är sammansatt av representanter för arbetsgivaren, de anställda och ombud för studenterna. Vid Linnéuniversitetet sammanträder arbetsmiljökommittén fyra gånger per år.

Kommentera (0)