Nyhet

Ansök om strategiska medel för mobilitet / Apply for strategic funds for mobility

Nu öppnas en ny ansökningsomgång för lärare och doktorander att söka interna strategiska medel för en mobilitet utanför Erasmusprogrammet (EU).

Klicka på länkarna nedan för att få mer information.

För lärare (för att undervisa vid ett partnerlärosäte eller för att bjuda in en lärare).

För doktorander (för att forska vid ett utländskt lärosäte eller för en forskargrupp vid Lnu att bjuda in en doktorand).

------------------------

An application round for mobility outside of the Erasmus programme (EU) is now open for teachers and doctoral students

Find out more under the links below.

For teachers (for teaching at a partner institution or for inviting a teacher to Lnu).

For doctoral students (for carrying out research at a host institution or for a research group at Lnu to invite a doctoral student).

Kommentera (0)