News

Infocenter på Falken stänger från den 1 februari // Info center at Falken closes from 1 February

Infocenter på Falken i Kalmar stänger helt från och med den 1 februari. Alla besök hänvisas till Infocenter i Radix på Universitetskajen. Öppettiderna är måndag-fredag 8-12 och 12.30-16.

Lnu-bil och cyklar som finns att låna kommer fortsättningsvis att vara kvar på Falken. Mer information angående detta kommer att gå ut till berörda.

_______________________________________________

Info center at Falken closes from 1 February

Info center at Falken in Kalmar closes completely from 1 February. All visits are referred to the Info Center in Radix at Universitetskajen. The opening hours are Monday-Friday 8-12 and 12.30-16.

The Lnu car and bicycles will continue to be available to borrow at Falken. More information about this will be sent to interested parties.

Comment (0)