Multispecies Storytelling in Intermedial Practices – konferens med perspektiv på människans artdominans

I morgon onsdag inleds Multispecies Storytelling in Intermedial Practices – en internationell konferens som skall ge olika perspektiv på människans dominans som art i vår antropocena tidsålder,

Under tre konferensdagar, 23-25 januari, kommer således närmare 130 deltagare från flera olika akademiska discipliner och från en rad konstformer att mötas på campus. Alla har de fokus på att undersöka kommunikationen och samrören, likheterna och olikheterna mellan olika arter.

– Vi lever i en tid där människan har blivit så extremt dominerande att allt annat ”icke-mänskligt” blir lidande: djur, natur, våra omgivningar, och därmed även vår gemensamma framtid, säger Jørgen Bruhn från Linnaeus University Center for Intermedial and Multimodal Studies, som är den ena av de två huvudarrangörerna. Konferensen är ett samarbete mellan nämnda LNUC och Laboratory of Aesthtics and Ecology i Berlin och Köpenhamn.

Förutom ett antal olika sessioner och föreläsningar vilka huvudsakligen utspelar sig på i M-huset på campus arrangeras även en speciell utställning på Växjö konsthall, vilken rör sig i samma filosofiska och estetiska område som konferensen och som förslagsvis kan besökas under Växjös Kulturnatt (lördag 26 jan).

Utförlig information om Multispecies Storytelling..., om föreläsare och föreläsningar, om seminarier och konstprojekt finner du på konferensens webplats: https://lnu.se/en/research/conferences/multispecies-storytelling/

Kommentera (0)