Nyhet

Ny AV-utrustning i lärosalar och mötesrum på Universitetskajen / New AV equipment in lecture rooms and meeting rooms at Universitetskajen

IT-avdelningen har tagit fram ett antal instruktionsfilmer om hur den nya AV-utrustningen fungerar i lärosalar och mötesrum på Universitetskajen. Filmerna finns här.

En kortfattad instruktion finns också i salen eller mötesrummet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

The IT office has produced a number of instruction videos describing the functionality and handling of the new AV equipment in lecture rooms and meeting rooms at Universitetskajen. The videos can be found here.

A short description can also be found in each lecture room or meeting room.

Kommentera (0)