Nyhet

Nu finns nya resehandlingar för tågen Växjö-Kalmar 2019 / New travel document for trains between Växjö and Kalmar 2019

In English below

Biljettsystemet för tågresor mellan Kalmar och Växjö fortsätter även 2019. Den nya resehandlingen (biljetten) gäller för 2 klass under perioden 1 januari-31 december 2019.

Du hämtar färdigtryckta resehandlingar hos ditt kansli eller hos Infocenter. Korten ska sedan fyllas i med namn och personnummer, för att sedan skrivas under och stämplas av din närmaste chef.

OBS! Resehandlingen gäller som biljett mellan Växjö-Kalmar och omvänt även om tågresan ska gå längre sträcka.

Begränsad giltighet för resehandlingen
Som vanligt gäller resekortet inte lördagar, söndagar och helgdagar. Det gäller för 2 klass utan platsreservation och endast tillsammans med giltig legitimation.

Reser du med en ogiltig resehandling eller med Lnu:s resehandling på en helgdag innebär det böter på 1.000 kronor – eller avstigning vid nästa stopp.

Första gången behövs ett intyg
För dig som hämtar ut en resehandling för första gången ska även ett "Försäkran angående intyg" skrivas på och lämnas till din personalkonsult.

Vill du veta mer?
Läs mer detaljerat om hur resehandlingen fungerar mellan Kalmar-Växjö-Kalmar.

---------------------------------------------------------------------------------------

Our ticket system for travels between Kalmar and Växjö continues also in 2019. The new travel document (your ticket) is valid in economy class during the period 1 January–31 December 2019.

You collect your printed travel document at your faculty office or at info center. The card should then be filled in with your name and personal identity number before being signed by your immediate manager.

NOTE! The travel document is valid as ticket between Kalmar and Växjö also when your final destination on the train is somewhere further away.

Limited validity for the travel document
As usual, the travel document cannot be used on Saturdays, Sundays or public holidays. It is valid for economy class without seat reservation and only together with a valid ID.

If you travel with an invalid travel document or with Lnu’s travel document on a weekend/public holiday, you will have to pay a SEK 1000 fine – or be asked to leave the train at the next station.

The first time requires a certificate
Everyone who collects a travel document for the first time should also sign a “Certificate of Assurance”, which should then be handed in to your human resources consultant.

Would you like to know more?
https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/travel/communications-kalmar-and-vaxjo/train-tickets-kalmar-vaxjo/

Kommentera (0)