Nyhet

Nu kan du inspirera ungdomar att börja forska / Now you can inspire young people to begin researching

English version below.

I januari var 40 forskare från Linnéuniversitetet på besök hos 50 skolklasser runt om i Kronobergs län som ett led i projektet Maker Tour – Mot nya höjder. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Linnéuniversitet för att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos skolelever. Dagen blev en sådan succé bland elever, lärare och forskare att vi nu arrangerar en ny.

Vi söker därför 40 forskare (inkl doktorander, förstås) inom teknik, naturvetenskap och matematik som vill vara med och berätta vad en forskare är och vad just du forskar om, för elever i årskurs 4-9 i Kronobergs län. Målet är att visa hur spännande det är att läsa och forska i dessa ämnen. Ta gärna med dig handgripliga saker eller gör något experiment eller någon annan aktivitet – sådant är mycket uppskattat. Vill du hålla lektionen på engelska går det bra.

– Jag tyckte det här var lika roligt som barnen jag höll lektionen för! Jag tror att vi alla har lärt oss mycket av denna erfarenhet och blivit bättre människor, lärare och forskare, säger Marcelo Ketzer, professor vid institutionen för biologi och miljö, som besökte Vederslövs skola.

Dagen kallas Science outreach, äger rum torsdag 17 januari 2019 och kopierar det lyckade konceptet från förra gången. Den börjar med frukost hos landshövdingen på residenset i Växjö kl 8 och sedan får alla forskare skjuts ut till skolorna.

Nyfiken? Läs artikeln och se filmen från Science outreach-dagen här.

Vi behöver din respons senast onsdag 12 december. Anmäl ditt intresse via mejl till anders.runesson_AT_lnu.se. Välkommen att vara med!

- -

In January, 40 researchers from Linnaeus University visited 50 school classes around Kronoberg County as part of the project Maker Tour – Mot nya höjder. The project is a collaboration between the County Administrative Board, Region Kronoberg and Linnaeus University to increase interest in technology, science and mathematics among school pupils. The day was a success among both pupils, teachers and researchers, so we will arrange a new one.

We are thus looking for 40 researchers (doctoral students included, of course) in technology, science and mathematics who want to tell what a researcher is and what your research is about for pupils in grade 4-9 in the Kronoberg County. The goal is to show how exciting it is to study and do research in these subjects. You may certainly bring hands-on stuff or do some experiment or other activity – that’s always highly appreciated. Lectures in English are also welcome.

– I enjoyed this as much as the kids I was teaching! I think we all learned a lot from this experience and became better persons, teachers, scientists. A great action indeed, says Marcelo Ketzer, professor at the department of biology and environmental science who visited a school in Vederslöv.

The day is called Science outreach, takes place on Thursday 17 January 2019 and copies the successful concept of last time. It starts with breakfast at the county governor’s residence in Växjö at 8 am and then all researchers are given a lift to the schools.

Curious? Read the news item and watch the film from the Science outreach day here (in Swedish).

We need your response by Wednesday 12 December. Register your interest via e-mail to anders.runesson_AT_lnu.se. Welcome to join!

Kommentera (3)

 1. Jag är gärna med igen men ...

  Om jag ska lägga tid på resor och förberedelser skulle jag föredra att det är lite mer effektivt. Boka in mig på 2-3 tillfällen under dagen.

  Jag har körkort (varför chaufför och hyrbil?). Ska det vara frukost i Växjö så kan den starta först vid 9 om ni vill ha med oss som sitter i Kalmar.

 2. Hej, Magnus, och tack för dina kommentarer! Jag skickar vidare dem till Mot nya höjder som håller i arrangemanget. Lite snabb respons:

  Några forskare hade dubbla pass förra gången, men vi valde att bara ha enkla pass för er från Kalmar just för att ni hade restid också. Du får säkert gärna två eller tre pass i år, nu när vi vet att du vill det.

  Anledningen till hyrbil+chaufför är att vi inte vill (och inte heller kan) kräva att forskarna kör egen bil. Vi vill att ni ska kunna fokusera på själva träffen och inte på att köra och hitta rätt (det finns även ett försäkringsperspektiv).

  Länet är stort; det tar 1,5 h till Markaryd. Därför började frukosten strax efter åtta så att de som skulle längst skulle hinna med sina träffar innan elevernas lunch. Vi såg även ett värde i att alla forskarna träffades innan de gav sig av.

  /Anders

   

 3. Det var jätteroligt i januari när jag var med och träffade en klass 4 i Markaryd och jag hade så gärna varit  med även 2019. jag hoppas så många som möjligt av forskare, doktorander, post docs, lärare kan och vill vara med. ni är så viktiga i detta och vem vet vilken av dessa elever som med er inspiration vågar något nytt.