Nyhet

PayEx stängs av den 31 december 2018 // PayEx discontinued December 31, 2018

For English see below

PayEx kommer att avveckla och stänga av sitt betalsystem den 31 december 2018. Linnéuniversitetet använder PayEx för att studenterna ska kunna skriva ut och kopiera. Det innebär att studenterna från och med den 1 januari 2019 inte kommer att kunna använda PayEx för att göra utskrifter/kopiera.

De studenter som har kvar pengar i PayEx efter årsskiftet kommer att kunna ta ut dem till och med 31 januari, enligt information från PayEx.

PayEx kommer att fortsätta fungera fram till den 31 december 2018, så studenter kan skaffa ett nytt PayEx-konto för den perioden om de vill. Alternativet är att köpa utskriftskrediter via manuell kontanthantering på de ställen vid Linnéuniversitetet som hanterar det, i Växjö är det Copycenter och i Kalmar är det Infocenter. Detta innebär att man köper utskriftskrediter som sätts in direkt på passerkortet.

Linnéuniversitetet har beslutat att PayEx ska ersättas av PCounters betaltjänst som kommer att implementeras i vår nuvarande lösning. Mer information om den nya lösningen kommer separat. 

Studenterna har fått information om detta på Lnu.se på både svenska och engelska. Här finns informationen på svenska:https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/payex-betallosning-for-utskrift-och-kopiering-upphor/

Informationen som PayEx skickar ut till studenterna under november finns i det bifogade dokumentet.

----------------------------------------------------------------------------------------

On December 31, 2018, the service PayEx account (higher education institution account) will be discontinued. Linnaeus University uses PayEx to enable for our students to print and copy. This means that from January 1, 2019, students will not be able to use PayEx to print/copy.

Those students who still have money in PayEx after the turn of the year will be able to withdraw them to January 31, according to information from PayEx.

PayEx will continue to function until 31 December 31, 2018. Students can create a new PayEx account for this period if they wish. The alternative is to purchase printing credits via manual cash handling at the locations at Linnaeus University that handle it, in Växjö at the Copycenter and in Kalmar at the Infocenter. This means that they buy printing credits that are entered directly on their Lnu card.

Linnaeus University has decided that PayEx will be replaced by PCounter's payment service, which will be implemented in our current solution. More information about the new solution comes separately.

The students have received information about this at Lnu.se in both Swedish and English. Here is the information in English: https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/news/2018/payex-payment-solution-for-printing-and-copying-discontinued/.

During November, PayEx will also send information to our students.

Kommentera (0)

Filer