Nyhet

Nu kan du söka medel för forskning inom e-hälsa / Call for research applications connected to eHealth

Den strategiska plattformen eHealth 2.0 grundades våren 2018. Plattformen välkomnar nu ansökningar för projektmedel 2019.

Sammanlagt finns 600 000 kronor tillgängligt att söka och planen är att ge 3-5 forskargrupper finansiering om 100-200 000 kronor vardera.

Dessa forskningsmedel är framförallt tänkta att användas som uppstart för att forskargrupperna ska få möjlighet att avsätta tid att skriva en ansökan om större forskningsmedel från en extern finansiär.

Sista ansökningsdag är fram till midnatt den 31 december 2018.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker i bifogat dokument.

Ansökningarna kan vara skrivna på engelska eller svenska och skickas via e-post till Anna-Lena Nilsson anna-lena.nilsson_AT_lnu.se

Om du har frågor kontakta Stefan Lrosen på stefan.lagrosen_AT_lnu.se eller 0480-497165
 

The strategic platform eHealth 2.0 was established in the spring 2018. The platform now welcomes applications for 2019.

A total sum of 600 KSEK is available and the plan is to grant 3-5 groups of researchers funding of 100 - 200 KSEK each. The funds are normally to be used as seed-money enabling the group to devote time to write an application for larger funds from an external financier.

The deadline for applications is midnight the 31st December 2018.

Read more about the announcement and how to apply in the attatched document.

The applications may be written in English or Swedish and should be sent by email to Anna-Lena Nilsson anna-lena.nilsson_AT_lnu.se

If you have questions contact Stefan Lagrosen at stefan.lagrosen_AT_lnu.se or 0480-497165

 

Kommentera (0)

Filer