Nyhet

Välkommen till diskussion om samarbeten inom utbildning med fokus på integration och mångfaldsfrågor

Välkommen till en inspirerande förmiddag om tvärvetenskapliga samarbeten inom våra utbildningar med fokus på integration och mångfaldsfrågor.

Det finns ett mervärde i att förbereda och stärka kontakterna mellan olika studentgrupper som många gånger kommer att samarbeta och vara beroende av varandras yrkesroller i arbetslivet efter studierna. Inte minst gäller detta olika professioner som jobbar med integration och mångfaldsfrågor.

Därför bjuder vi in dig som program- eller kursansvarig eller bara intresserad av frågorna till en inspirationsförmiddag för att höra dina tankar och idéer, bjuda på några inspirerande exempel, och tillsammans med några utvalda externa aktörer fokusera på en dialog kring följande frågeställning: Hur kan vi utveckla transprofessionella samarbeten och nätverk mellan våra utbildningar och samtidigt fördjupa samverkan med externa aktörer inom integrationsområdet?

Datum: Tisdag 27 november

Tid: kl. 9.00–12.00

Plats: Växjö: Lammhultsrummet, Hus F; Kalmar: Redet, Hus Falken.

Anmäl dig senast den 2 november genom följande länk: https://survey.lnu.se/Survey/19335

Plattform Migration genom,
Åsa Trulsson, fakulteten för konst och humariora, och Elin Lindkvist, avdelningen för externa relationer.

För mer information om Plattform Migration: https://lnu.se/migration

Kommentera (0)