Nyhet

Women Entrepreneurship Week 2018

Som enda universitet i Sverige deltar Linnéuniversitetet i Women Entrepreneurship Week 2018, 13–20 oktober. Kunskapsplattformen Entrepreneurship and Social Change på Ekonomihögskolan är arrangör för Linnéuniversitetets räkning.

Se programmet här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/women-entrepreneurship-week/

Kommentera (0)