Nyhet

Ansök om Lnu strategiska medel för mobilitet / Apply for Lnu strategic funds for mobility

In English below

Nu öppnas en ansökningsomgång för flera personalkategorier att söka interna strategiska medel för en mobilitet utanför Erasmusprogrammet (EU).

Klicka på länkarna nedan för att få mer information.

För lärare (för att undervisa vid ett partnerlärosäte eller för att bjuda in en lärare)

För doktorander (för att forska vid ett utländskt lärosäte eller för en forskargrupp vid Lnu att bjuda in en doktorand)

För personal inom verksamhetsstödet (för mobilitet vid ett partnerlärosäte eller för att bjuda in en kollega)

------------------------

An application round for mobility outside of the Erasmus programme (EU mainly) is now open for various staff categories. 

Find out more under the links below.

For teachers (for teaching at a partner institution or for inviting a teacher to Lnu)

For doctoral students (for carrying out research at a host institution or for a research group at Lnu to invite a doctoral student)

For adminstrative staff (for mobility at a partner institution or for inviting a colleague from a partner institution) 

Kommentera (0)