Nyhet

Installationsföreläsningar av nya professorer 15–16 maj / Inauguration lectures by new professors May 15–16

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 15 maj och i Växjö onsdag 16 maj 2018, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 18 maj.
Welcome to this year's inauguration lectures in Kalmar on Tuesday, May 15 and in Växjö on Wednesday, May 16, 2018 by the new professors that will be inaugurated at the Academic Ceremony on Friday, May 18.

Följande professorer kommer att föreläsa.
The following professors will give lectures.

 • Marie Alricsson, professor i idrottsvetenskap
 • Per Servais, professor i företagsekonomi
 • Tomi Kallio, professor i företagsekonomi
 • Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap
 • Cornelius Holtorf, professor i arkeologi & UNESCO Chair on Heritage Futures
 • Anders Halling, professor i allmänmedicin
 • Astrid Hilbert, professor i matematik
 • Torbjörn Ekevid, professor i byggteknik
 • Carl Thelin, professor i byggteknik
 • Viktor Kaldo, professor i klinisk psykologi
 • Shiyan Hu, professor i datavetenskap
 • Gunnar Bolmsjö, professor i maskinteknik
 • Päivi Juvonen, professor i svenska som andraspråk
 • Jukka Tyrkkö, professor i engelska
 • Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete
 • Magnus Karlsson, professor i socialt arbete
 • Hans Hägerdal, professor i historia
 • Mariah Larsson, professor i filmvetenskap
 • Karin Hallgren, professor i musikvetenskap
 • Lena Liepe, professor i konst och bildvetenskap
 • Maria Mårtensson Hansson, professor i företagsekonomi

Det blir mingel & tilltugg efter varje föreläsning.
Mingle & snacks will follow each lecture.

Tid, plats och titlar för föreläsningarna:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/installationsforelasningar-2018-kalmar/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/installationsforelasningar-2018-vaxjo/

Time, place and titles for the lectures:
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2018/inauguration-lectures-2018-kalmar/
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2018/inauguration-lectures-2018-vaxjo/

Välkomna! Welcome!

För mer information, kontakta
For more information, contact
Anders Runesson, forskninskommunikatör/research communications officer

Kommentera (0)