Nyhet

Bra att veta: svårt att boka undervisningslokaler för den 8-10 maj 2019

Det Svenska historikermötet har år 2019 förlagts till Linnéuniversitetet och campus i Växjö. Tema denna gång är "Rättigheter" - läs mer via länken nedan om vad detta kan stå för.

Bra att veta särskilt för lärare och schemaläggare är att just under nämnda dagar - den 8-10 maj nästa år - kommer en hel del lokaler - särskilt i K- och M-husen - att vara uppbokade, inklusive en del öppna ytor i anslutning till bokade salar.

Svenska historikermötet - som genomförs med några års mellanrum (detta är det nionde i ordningen) - är det största enskilda nationella evenemanget i ämnet historia. Uppskattningsvis kommer då 5-600 forskare och lärare i ämnet historia från hela landet (och från en del andra länder) att befinna sig på campus i Växjö, för föresläsningar, seminarier och överläggningar av olika slag.

Att Linnéuniversitetet fått uppdraget att, i samarbete med Svenska Historiska Föreningen, arrangera Svenska historikermötet 2019, är således mycket stort och vi hoppas därför på överseende för eventuella lokalbokningsproblem för andra ämnen. 

Läs mer om 2019 års Svenska historikermöte via denna länk (program m m kommer att fyllas på efter hand).

Kommentera (0)