Nyhet

Interaktivt guidesystem i MyMoodle / Interactive guide system in MyMoodle

For English see below

Under nästa vecka kommer vi att lansera ett nytt hjälpsystem för användare i MyMoodle, guidesystemet Inline Manual. Det är, ett för oss, nytt sätt att arbeta. Användaren kan välja att få en steg-för-stegguidning igenom processen att exempelvis lägga till en ny funktion i ett kursrum eller hur man som student lämnar in en uppgift.

Guiderna är kontextuella och rollbaserade, så användaren ser rätt guider i rätt sammanhang och baserat på den roll man har, det vill säga om man är personal eller student.

Guidesystemet ger också möjligheter att tydligt informera användarna om nya funktioner, planerade systemunderhåll och annat av betydelse.

När Inline Manual är igångsatt kommer du att se knappen ”Guider” då du loggat in på MyMoodle via din dator (mobil användning är ännu ej klart).

Inledningsvis finns ett antal guider som tagits fram baserat på våra erfarenheter från vad användare efterfrågat, och Utbildningsmiljö kommer att arbeta vidare med detta. Vi vill gärna höra hur du upplever det här sättet att arbeta, och har du någon guide du tycker borde tas fram eller om du hittar några felaktigheter i en guide, e-posta utbildningsmiljo@lnu.se

Presentationsfilm om Inline Manual och MyMoodle: https://play.lnu.se/media/t/1_49pdomy0

-------------------------------------------------------------------------------------

Interactive guide system in MyMoodle

Next week we will launch a new help system for users of MyMoodle, the walkthrough guide system Inline Manual. It represents a new way of working where users can easily activate a step-by-step walkthrough guide for every process, for example adding a new function in a course room or how students can submit their assignments.

The guides are contextual and role-based, so that the user always sees the right guide in the right context and based on the user’s current role; for example, as staff or student.

The guide system also allows us to inform users about new functions, planned system maintenance and othe important events. When Inline Manual is enabled you will see a button ”Guides” when you log into MyMoodle on your computer (the mobile version is not yet available).

Initially there will be walkthrough guides for functions that we know are often requested by users and we will continue to add more in the coming months. We would be very grateful to get your feedback on this system and if you have suggestions for further guides or if you find any faults in the system don’t hesitate to contact us at utbildningsmiljo@lnu.se

Please watch the presentation video of Inline manual and MyMoodle at https://play.lnu.se/media/t/1_49pdomy0

Kommentera (1)