Nyhet

Startmöte för Centrum för genusvetenskap 23 april

(English version below)

I år lanseras Centrum för genusvetenskap vid Linnéuniversitetet. Det är tänkt att fungera som en tvärvetenskaplig plattform, både internt och för utåtriktad verksamhet, för forskare och annan personal med intresse för genusfrågor. För mer information klicka här. 

Ett första möte om centrumets innehåll och framtid kommer att hållas måndagen den 23 april kl. 13-15 i Växjö. Alla intresserade är varmt välkomna! För mer information och för att bli tillagd på centrumets epostlista, kontakta sofie.tornhill_AT_lnu.se

--------------------------------------------------------------------------------------------

This year, Centre for gender studies is launched at Linnaeus University. The idea is that the centre shall function as an interdisciplinary platform, both internally and for outgoing activities, for researchers and for other members of staff with an interest in gender issues. More information: (only in Swedish)

A first meeting about the content and the future of the centre will be held on April 23 at 13–15 in Växjö. Everyone who is interested is welcome to participate! For more information and to be added to the centre’s mailing list, contact sofie.tornhill_AT_lnu.se

Kommentera (0)