Nyhet

Linnéuniversitetet först i Sverige med digitala examensbevis

Digitala examensbevis

Linnéuniversitetet har med framgång utfärdat de första digitala examensbevisen. Digitala bevis är en tanke som funnits länge, men först i och med nya Ladok i samband med e-bevarandesystem och e-signeringshantering, kunde de tekniska lösningarna komma på plats. 

De nya examensbevisen är digitala och verifieras med e-signatur. Den digitala hanteringen effektiviserar handläggningstiden och säkerställer att studenten får tillgång till sitt bevis direkt när det är beslutat, istället för att vänta ytterligare upp till två veckor på tryck och posthantering. Nu kan även studenterna skicka vidare ett bevis i ett mail eller via en arbetssökandeportal, utan att behöva vidimera papperskopior och skanna in sina bevis. Förutom en snabbare och säkrare service till studenten så är detta också ett led i Studerandeavdelningens arbete för en hållbarare framtid, då vi avsevärt minskar pappersförbrukning.

Vi är först i Sverige att gå över till att endast utfärda digitala examensbevis och Linnéuniversitetet tar nu stolt täten.

 

Digital degree certificates

Linnaeus University has successfully issued the first digital degree certificates. The thought has been present for a while – but only with new Ladok, together with a digital preservation system and a e-signature system, it could become reality.

The new degree certificates are digital and verified by e-signatures. This will make the process more efficient and reduce the time from when a decision is taken by a degree evaluation officer until the student has obtained the certificate. Before, this tok about two weeks, depending on printing and mail services. Also, students will now be able to send a proper certificate through e-mail or employment application services online, instead of scanned certified copies.

Apart from a better and safer service to the students, this is also part of the office of student affairs’ work towards a more sustainable future.

We are the first university in Sweden to issue only digital degree certificates and Linnaeus University can now proudly take the lead.

Kommentera (0)