News

Se ceremonin när Peter Aronsson installeras som rektor

Nu finns filmen med Peter Aronssons installationsceremoni på Lnu Play. Det finns en kortare version där endast själva installationsceremonin är med, och det finns en lång version som visar hela programmet.

Kort version av rektor Peter Aronssons installationsceremoni: https://play.lnu.se/media/t/1_twql97ga

Lång version av rektor Peter Aronssons installationsceremoni: 
https://play.lnu.se/media/t/1_ad5uq1qw

Comment (0)