Nyhet

Välkommen till Café Linné 20 november: Tema Hållbarhet

Peter Aronsson och Catherine Legrand

In English below

Möt rektor Peter Aronsson och prorektor Catherine Legrand kring Tema Hållbarhet.  I rektorernas inbjudan berättar de om varför hållbarhet är viktigt för Linnéuniversitetet (film 55 sek). Vilka frågor har du kring temat? Ställ dina frågor direkt till Peter, på plats eller via Medarbetare.lnu.se/cafelinne .

Tid: Måndag 20 november kl 14.30–15.00.

Plats: Välkommen att delta på plats på Restaurang Zegel, Landgången 4 Kalmar, via storbild på Restaurang Kristina, hus H, Växjö eller via Medarbetare.lnu.se/cafelinne där vi sänder direkt från caféet. 

Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga.

------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to Café Linné November 20: Topic sustainability

Meet vice-chancellor Peter Aronsson and pro-vice-chancellor Catherine Legrand on the topic sustainability. In the vice-chancellors’ invitation they talk about why sustainability is important for Linnaeus University (*film 55 sec). What questions do you have on this topic? Ask Peter your questions, on-site or via Medarbetare.lnu.se/cafelinne.

Time: Monday, November 20, at 2.30–3 pm.

Location: Welcome to participate on-site at Restaurang Zegel, Landgången 4, Kalmar, via big screen TV at Restaurang Kristina, building H, Växjö or via Medarbetare.lnu.se/cafelinne where we send live directly form the café.

*To turn on subtitles  in the film, click on the cc symbol in the bottom of the film frame 

Café Linné is an arena where members of staff at Linnaeus University meet the senior management team in dialogue on a topic of current interest.

Kommentera (0)